Позначки


Зібрала та пояснила Наталя ЦЬОНЬ,
студентка факультету української філології та українознавства ТНУ імені В. І. Вернадського.

ЛЕКСИЧНІ
Аж волос(с)є на голові шторца стало – здивуватися, злякатися.
Аж ми голова ходором ходит – у кого-небудь виникає стан запаморочення.
Вже має пляц на вуса – головусий, що пхається між дорослих.
Виє як пес на мороз – погано співає.
Втікав і капці погубив – людина, яка лякається і тікає від будь-кого.
Втулив як циган за мамцю – мало заплатив.
Губу роззявити – неуважність.
Дати буханця в плечі – вдарити.
Дати по макітрі – вдарити по голові.
Дати налисника – дати по шиї.
За пса го не має – мати ні за що.
Запиши си тото на чолі – дуже добре, надовго запам’ятати щось.
З пальця собі тото не виссав – сказати, ствердити що-небудь, не спираючись на факти, не маючи для цього жодних підстав; вигадати.
На свої вуха тото чув – безпосередньо, особисто.
На святого нікде – ніколи.
На твари написано – на обличчі написано.
Ніби льоху ссав – брудний.
Парастас правити – сваритися.
Почірхав сі в голову – пошкодував чогось, зазнав якоїсь прикрості.
П’яте колесо до фіри – бути зайвим.
Робити як на мальварок – робити як-небудь.
Талапати язиком – базікати.
Тото вже втонуло в пам’яті – забулось.
Ше не впав, а вже йойкає – говорять про песиміста, що нарікає, хоч не зазнав ще нещастя.
Як корові з писка – понівечений, знищений.
Яке їхало, таке здибало – однакові.

ЗАПОЗИЧЕНІ

Догодив, як ксьонз Касьці – добре обійтись з людиною, вся увага.
Йти на спацер – йти на танці.
Мати хосен – мати прибуток.
Пропав, як ксьонзові качита – пропасти безвісти.
Шляк трафив – нарікання.
Як Лель і Полель – нерозлучні.

ФОНЕТИЧНІ

А впав би-с сім раз на єднім місці – прокляття.
А втік бис (би-с) від свої сорочки – прокляття: щоб ти збожеволів.
Аби-с тут гори перевертав – виконати велику, навіть неможливу роботу; зробити дуже багато.
Аж вочи з макітри лізут – дуже важко комусь.
Бода-с би ти скисла – прокляття.
Бода-с лиш ногами на тьигнув – прокльон, бажання смерті комусь.
Бода-с ноги задер (здер) – прокляття, щоб хтось помер.
Бода-с ти в синє возеро пішла – прокляття.
Відпер му в живі вочи – відповів прямо в очі.
Він міні памороки тут морочит – розмірковувати, роздумувати над чим-небудь, намагаючись розібратись в чомусь, з’ясувати, зрозуміти щось.
Воює ним дідько по всіх кутах – говорять про збиточного непосидющого хлопця.
Впав у тєжку недугу – тяжко захворіти.
Всюда бував, нігде місцє не загрів – непостійна людина, волоцюга.
Говори до него, коли він німец – не розуміє твоїх слів.
Дав му поза вуха – вдарив у лице, у потилицю.
Дати драпака – тікати.
Єдиного мука десєтьом наука – потрібно вчитись на чужих помилках.
З єдного вола дві шкурі не друть – зайвого не отримаєш.
Кривим воком дивитсі – виявляти незадоволення ким-, чим-небудь, недовіру, відразу у ставленні до когось, чогось.
Лупати очима – розгубитись, неуважність.
На кінські Петра – ніколи.
Наплювати міні на се – байдужість.
Не дали собі на голові кілє тесати – не дали собою командувати, керувати.
Оба за єдно копито – одної думки.
Пігнався на штири вітри – куди завгодно, куди захочеться.
Пішов як рак по дріжжі – ніколи, дуже довго.
Сі нагнівав, бо му муха на ніс всіла – нагніватись нізащо.
То міні з голови випало – забути.
Ше не встав, а вже їсти кричит – лінива, вередлива дитина.
Ше ніхто не втік від своєї доли – вислів віри в невідхильність долі, тобто того, що людині суджено.

МОРФОЛОГІЧНІ

А то судна година з тобов – справедливе покарання, відплата.
Аби-с ми з тим у вочи не ліз – настирливо поставати в уяві; ввижатися.
Аж волосє на собі рве – впадати у великий відчай, розпач; дуже переживати, побиватися.
Аж єм сі за голову схопив – вживається для вираження
сильного здивування, переживання, туги, розпачу.
Аж ми голова тріщит – хто-небудь постійно зосереджений на здійсненні чого-небудь, напружено думає про що-небудь.
Аж ми сі очи розбігают – хтось не може зосередити увагу на чомусь одному, дивиться то на одне, то на інше.
Аж му в очах горит – страх.
Аж сі здиміла – здивуватись.
Бог би ти віку урвав – прокляття, бажання, щоб людина померла.
Брудне як пацє – дуже брудний.
Випало ми з гадки – зовсім забутися.
Він аж горит з цікавости – комусь дуже цікаво про щось дізнатись, нетерпець.
Вочи сі злипают – дуже хочеться спати, відпочити.
Вража мати ті там знає – незадоволення ким-, чим-небудь.
Вроди сі та вдайсі – народитись у щасливу годину.
З грудей ми сі гора звалила – відчути полегшення, звільнившись від тяжких обов’язків, сумнівів, турбот.
Всипали му як бобу – бити когось.
Всього му сі відхотіло – лежить недужий або мертвий.
Гандлює свойов сокиров – людина керує собою сама, як хоче.
Гнобит го як не Боже створінє – збиткуватись над кимось, зневажати, гнобити.
Говорив му від щирого серцьом – відверто, чесно.
Говорив му сяк і так – марно пояснювати комусь щось.
Говорит аж вуха в’янут – комусь неприємно, гидко чути, слухати щось.
Говорит, аж сі души радує – бути задоволеним, відчувати радість, втіху від чогось.
Годит му як болячці – дуже запопадливо, надзвичайно.
Голови му сі не держит – не пам’ятати чогось, забувати щось.
Головов наложити – загинути.
Горит як солома – дуже швидко.
Горло си підрізав – не зміг щось промовити.
Дав му бобу залізного з’їсти – щось неприємне, образливе.
Дав му в зуби – побив когось, розправився з кимось.
Дав му добру порцію – добре когось відлупцювати.
Дав му сі в руки – здаватися, не чинити опору комусь.
Держит сі твердо на ногах – не втрачати здатності нормально рухатися, ходити, працювати.
Дивит сі крізь пальці – свідомо не звертати уваги на що-небудь недозволене; навмисно не помічати чогось недозволеного в чиїхось діях, вчинках.
Дивит сі, аж му вочи з голови лізут – хтось надмірно натужується, через силу робить щось, надривається.
Дідько го сюди приніс – незадоволення з приводу чийогось приходу.
До горла ми сльози підступают – важкість на душі.
З головов сі сховаєш – піти у безвість.
З ніг ся валит – втрачати здатність триматися на ногах через хворобу, втому, сміх і т. ін.
За гонор робит – дуже хизується.
За горло го вхопив – настирливо або силою домагатися чогось.
За своїм крайом серце болит – хто-небудь тяжко переживає
з якогось приводу, уболіває, тривожиться за кого-, що-небудь.
Завдав му гарту – дуже побити кого-небудь; жорстоко розправитися з ким-небудь.
Змучив єм сі, що ніг ані рук не чую – бути надзвичайно втомленим.
Кожде свойов голов радит – немає одної думки.
Крає ми серце як на тарели – завдати комусь страждання, муки, душевного болю.
Крутити сі, як муха в кропі – бути дуже заклопотаним.
Любит го, як пси діда – ненавидить.
Любят ся як голубів пара – у повній злагоді, дуже дружно.
Май го на воці – спостерігати, стежити за ким-, чим-небудь.
Мало го очима не з’їв – пильно дивитись на когось, обдивлятись.
Молода кров кипит – хто-небудь перебуває в стані сильного збентеження, гніву, обурення.
Муркоче як кіт над мишов – жадібно, пристрасно.
На всьо махнув кров – збайдужіти до когось, чогось.
На гаразд му пішло – добре себе почувати.
На такій годівлі був, що ледве ноги волочит – погано годували.
Навидіт мі як рідний – любить як рідний.
Нагнав му страху – налякати когось.
Найду я тебе під землев – де завгодно.
Напудив сі, аж у нім духу не стало – дуже злякався.
Не вдержит сі, як в решеті вуда – дуже швидко.
Не встиг-єм сі обернути – миттю, дуже швидко.
Не вступит му ані на крок – образно: свариться і не змовчить, не дасть випередити себе.
Не годен-єм руков рушити – дуже слабкий, нездатен працювати.
Не могло ти де там голову вкрутити – шкода, що людина не пропала десь інде.
Не спускай го з вочей – постійно пильно дивись на кого-, що-небудь.
Ніхто сі вченим не вродив – щоб бути вченим, треба вчитися, працювати.
Нудит світом і собов – жити в тяжких умовах, не відчувати сенсу життя, бути незадоволеним життям, відчувати до нього нехіть.
О, то далеко, на кінци язика – людина скупа на слово.
Очи му отворив – показувати, розказувати усю правду про щось.
Очі му си злипают – засинати.
Парпаєт сі, як курка в попели – беззмістовно вовтузитися в чомусь.
Перед очима ми стоїт – зовсім близько від когось, поряд.
Пише як кур(к)а лабов – поганий почерк.
Підсипав му вуглє – додав духу, запалу, відваги.
Плентати сі під ногами – заважати.
Плюнь тай ногов розітри – не звертай уваги на що-небудь.
Потрібно ти того, як свині кадила – зовсім не потрібно, зайве.
Пустив го з димом – знищити вогнем, спалити.
Пустив сі на легкий хліб – засоби існування, здобуті без труднощів, без особливих зусиль.
Пустив сі на пси, сі пустив на пси – пропав марно, безрезультатно.
Риє підо мнов, як свині (свиня) в бульбі – навмисно завдавати комусь прикрощів, чинити підлість або діяти підступно проти когось.
Сам наварив єс, сам пий – сам розв’язуй проблему.
Сидит як засватана – несмілива, сором’язлива, нерішуча.
Такий недобрий, аж з ньго искри скачут – уживається для підкреслення чийогось гніву, обурення, злості.
Таким єм як з глини ліплений – надто м’який, підкаблучник.
То так ті тато з мамов навчили? – соромлять дитину.
Тобі сі в голові перевернуло – все перемішалось, попуталось.
Хочу з тобов говорити в штири очи – відкрита розмова, віч-на-віч.
Що кому годіт сі – кожному своє.
Як на волоску висит – перебувати в дуже непевному, критичному становищі.
Як ти вріжу, то не бій сі – погроза: наб’ю, напакощу.