Позначки


ТРІЄСТСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ

Ми, народи та народності Європи, що були вигнані, вислані, переселені насильно, включаючи тих, що були переміщені в межах національної території – internally displaced, звертаємося до Держав та інших установ і, зокрема, до тих, що несуть відповідальність за вищенаведені дії, з метою:

1.  Визнати, що вигнання, заслання, насильне та масове переселення народу, у тому числі в межах національної території, а також дії, які примушують людей ставати біженцями, є незаконними, забезпечуючи право на повернення;

2.  Затвердити принципи та створити умови, на підставі Міжнародного права та Прав Людини, які захищають, оберігають, гарантують та поновлюють максимальний захист інтересів і прав вигнанців, засланців, насильно переселених, переміщених в межах національної території та біженців.

3.  Ухвалити національне законодавство та ратифікувати міжнародні угоди з метою забезпечення справедливої сатисфакції, відшкодування та restitutio in integrum (поновлення в правах) жертвам або їх родичам та нащадкам, які постраждали у будь-якій формі через вигнання, заслання, насильне переселення, переміщення в межах національної території та які стали біженцями.

4.  Забезпечити розповсюдження історичної правди щодо вигнання, заслання, насильного переселення, переміщення в межах національної території, біженців та регіонів, де це сталося, на всіх рівнях суспільства та, зокрема, серед молоді Держав-членів Європейського Союзу.

5.  Ініціювати взаємодію між вигнанцями, засланцями, насильно переселеними, переміщеними в межах національної території, біженцями та між асоціаціями жертв вигнання, заслання, насильного переселення, переміщення в межах національної території та біженців.

6.  Вжити усіх необхідних заходів, щоб покласти край порушенням, до яких приводять вищезазначені дії, та здійснювати переслідування осіб, де б не було це можливим, що скоїли такі злочини та незаконні дії, а також осіб, які не вжили будь-яких практичних дій, щоб зупинити скоєння таких актів.

7.  Встановити офіційний День пам’яті за узгодженням з Європейським Союзом на спомин мільйонів людей, які були вигнані, заслані, насильно переселені, в тому числі тих, що були переміщені в межах національної території, та які стали біженцями протягом останніх 100 років, щоб нагадувати майбутнім поколінням про страхіття війни та воєнних конфліктів.

Ми, народи та народності Європи, що прийняли цю Декларацію сьогодні в Трієсті, закликаємо усіх інших людей та групи, права яких були порушені подібним чином, приєднатися до наших зусиль для реалізації цілі та спільних задач Декларації.

Етнічні українці, які були примусово виселені з території Польщі у 1944-1946, 1948 та 1951 роках, приєднуються до зусиль, спрямованих на реалізацію цілей та спільних завдань Трієстської декларації. Через своїх представників, які зібрались у місті Львові 22 березня 2008 року засвідчуємо підтримку вищезазначених вимог Декларації.

Волинське товариство «Холмщина». Україна, м.Луцьк

______________________ Микола Онуфрійчук, голова

Всеукраїнська громадська організація «Конгрес українців Холмщини і Підляшшя». Україна, м.Рівне

______________________ Олександр Боровик, голова

Всеукраїнське товариство «Лемківщина». Україна, м.Тернопіль

______________________ Олександр Венгринович, голова

Івано-Франківське товариство «Бойківщина». Україна, м.Івано-Франківськ

______________________ Дарья Петричко, голова

Івано-Франківське товариство «Надсяння». Україна, м.Івано-Франківськ

______________________ Георгій Керниця, голова

Київське товариство «Холмщина». Україна, м.Київ

______________________ Степан Романюк, голова

Львівське товариство «Любачівщина». Україна, м.Львів

______________________ Михайло Герасимович, голова

Львівське товариство «Надсяння». Україна, м.Львів

______________________ Володимир Середа, голова

Львівське товариство «Холмщина». Україна, м.Львів

______________________ Наталія Пікулик, голова

Об’єднання товариств депортованих українців «Закерзоння». Україна, м.Львів

______________________ Володимир Середа, голова

Тернопільське товариство «Надсяння». Україна, м.Тернопіль

______________________ Йосип Свинко, голова