Позначки


http://www.uitp.net.pl/
Łemkowie, Bojkowie, Rusini : historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. T. 3 / red. nauk. Stefan Dudra [et al.]. Zielona Góra ; Słupsk, [2010]. 358 s. ; 24 cm. ISBN 978-83-60087-45-9

lbr11Ukazał się trzeci tom z serii Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. Zawiera m.in. artykuły autorstwa Stefana Dudry, Małgorzaty Franczak, Bohdana Huka, Bohdana Halczaka, Aleksandry Jawornickiej-Nowosad, Iryny Musiienko i in. Tom ukazał się nakładem Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Akademii Pomorskiej, przy wsparciu ze strony „Zjednoczenia Łemków”.

Fragment wstępu:

„Przez większość artykułów tej publikacji, podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich tomów przewija się wątek relacji między narodem polskim a „góralami ruskimi”.

Autorzy nie pominęli zagadnień trudnych, jak działalność Ukraińskiej Powstańczej Armii w regionie karpackim czy akcji „Wisła” i jej następstw. Jednak zainteresowanie badaczy wzbudziły przede wszystkim kwestie kulturalne. Ukazują jak bardzo przenikała się kultura polska z ludową kulturą Łemków, Bojków, Hucułów. „Secesja huculska” to styl artystyczny, który został uznany przez Ukraińców za narodowy. Kształtował się on we Lwowie na przełomie stuleci, a wśród jego najwybitniejszych przedstawicieli byli także polscy artyści. Czerpali obficie ze sztuki „górali ruskich”, a zarazem doskonalili ją do poziomu europejskiego. Funkcjonujące, w czasach II Rzeczypospolitej, na terenie Huculszczyzny zakłady odzieżowe, należące często do Polaków wykorzystywały tradycyjne wzornictwo huculskie i upowszechniały je w całej Europie. Z kolei wzornictwo przemysłowe stanowiło inspirację dla ludowych twórców huculskich.

Niektóre artykuły, zawarte w niniejszym tomie wskazują również jak ogromną fascynację w społeczeństwie polskim wzbudzali, na przełomie XIX i XX wieku „górale ruscy”. Niestety, fascynacji towarzyszył często proces idealizacji tej ludności. Rozmiłowani w „huculszczyźnie” Polacy nie dostrzegali w istocie prawdziwych Łemków, Bojków czy Hucułów, lecz ich wyidealizowany, niekiedy bardzo odbiegający od prawdy obraz. Postawa taka, w zetknięciu z realną rzeczywistością musiała wywoływać głębokie rozczarowanie. Aby uniknąć współcześnie powtórzenia się tej sytuacji niezbędna jest rzetelna praca badawcza i udostępnianie jej wyników w przystępnej dla odbiorców formie. Temu celowi służy także niniejsza publikacja.”