Позначки


Międzynarodowa konferencja naukowa „Łemkowie, Bojkowie, Huculi, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa” Słupsk, 23-24 września 2011 r.
http://uitp.net.pl/
Konferencje

beztytuu5Zakład Studiów Wschodnich Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku we współpracy z Instytutem Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Ukraińskim Towarzystwem Historycznym w Polsce organizuje w dniach 23-24 września 2011 r. międzynarodową konferencję naukową „Łemkowie, Bojkowie, Huculi, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa”. Jest to kontynuacja konferencji „Łemkowie, Bojkowie, Rusini – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, która odbyła się w Zielonej Górze, w 2007 r. oraz „Łemkowie, Bojkowie, Huculi, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa”, która odbyła się również w Zielonej Górze w 2009 r.

Zespół organizacyjny konferencji stanowią: – dr hab. Roman Drozd, prof. AP, kierownik Zakładu Studiów Wschodnich AP – dr Robert Kuśnierz – sekretarz – dr Arkadiusz Słabig – sekretarz – mgr inż. Katarzyna Mudryk-Praszczak W skład Komitetu Organizacyjnego konferencji wchodzą również: prof. Michal Šmigel (Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy – Słowacja); prof. Marián Gajdoš (Słowacka Akademia Nauk); dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ, dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ (Instytut Politologii UZ; Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce); dr hab. Zenon Romanow, prof. AP (Dyrektor Instytutu Historii i Politologii AP). Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Językami konferencji są: polski, ukraiński i słowacki. Jej celem jest przedstawienie historii, kultury i problemów współczesności grup regionalnych, żyjących na pograniczu ukraińsko-polsko-słowacko-węgierskim: Łemków, Bojków, Hucułów, Rusinów (zamieszkujących w północno-wschodniej Słowacji oraz na Zakarpaciu (Ukraina). Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji także badaczy zainteresowanych tematyką ukraińskich grup regionalnych, które nie wywodzą się z Beskidu Niskiego ani Bieszczad, lecz także z Pogórza Przemyskiego, Lubelszczyzny, Podlasia.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie kwestionariusza, deklaracji udziału i przesłanie go, do końca marca 2010 r., za pośrednictwem poczty, lub drogą elektroniczną na adres: dr Arkadiusz Słabig Zakład Studiów Wschodnich Instytut Historii i Politologii Akademia Pomorska w Słupsku ul. Arciszewskiego 22 A; 76-200 Słupsk aslabig@poczta.onet.pl

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.