Джерело: http://www.nbuv.gov.ua/

Збірник наукових праць укладено на пошану професора Германа Костянтина Федоровича з нагоди
його 80-ліття. У розділі „Мовознавство” виділено рубрики: „Проблеми діалектології: тенденції і
перспективи дослідження буковинських говірок”, „Проблеми взаємодії української літературної мови та
діалектів”, „Проблеми історії української літературної мови”, „Етнолінгвістичні аспекти живої народної
мови” та „Функціонально-семантичні аспекти дослідження сучасної літературної мови”.
У розділі „Літературознавство” вміщено статті про федьковичезнавчі студії Івана Франка, форму
поетичних творів збірки П.Карманського, про образи-символи у романі Ю.Мушкетика „Вернися у дім
свій”.
У рубриці „Хроніка” подано відомості про кандидатські дисертації, захищені у спеціалізованій
вченій раді К 76.051.07 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2008 р.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів-філологів.