Позначки


http://trzykultury.org 

Cerkwisko i cmentarz grecko-katolicki

Cerkiew w Lutowiskach wzniesiono w 1898 roku, w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza. Budowano ją pod kierownictwem majstra Hucuła, noszącego na co dzień oryginalny strój huculski. Powstała okazała, trójkopułowa świątynia z transeptem, konsekrowana w 1903 roku. Otrzymała wówczas dwa odpusty: w dzień Przenajświętszej Eucharystii i w dzień Narodzenia Najświętszej Bogarodzicy.     Cerkiew w Lutowiskach użytkowano od roku 1945 do 1951 jako prawosławną. W latach 1951-1963 pełniła funkcję łacińskiego kościoła, ponieważ ten ostatni był w tym okresie zdewastowany. Po 1963 roku opuszczona i sukcesywnie niszczona. W 1969 r. we wnętrzu stały jeszcze tylko: ołtarz z obrazem św. Michała Archanioła, ikonostas z dziewięcioma obrazami (pierwotnie było ich 31) oraz ławki.     W 1979 r. cerkiew została przekazana parafii łacińskiej. W maju 1980 r. rozebrano ją, a z budulca uzyskanego tą drogą wzniesiono kościół w Dwerniku. Iwan i Mychajło W Lutowiskach są dwa dzwony: Mychajło waży 130 kilogramów, Iwan – 500. Należały do cerkwi pw. św. Michała Archanioła.     Mychajło powstał w 1898 roku, wtedy, kiedy zbudowano cerkiew w Lutowiskach. Prawdopodobnie został ufundowany ze składek parafian. Większy dzwon jest młodszy o około 30 lat.     W okresach burzliwych historyczne dzwony często opuszczały dzwonnicę. Tak było do roku 1999, kiedy to przyjechali ludzie z Ukrainy, potomkowie rodzin przesiedlonych z Lutowisk w roku 1951 w rejon Odessy i z ziemi wydobyto dwa znakomicie zachowane dzwony: wielkiego Iwana i mniejszego Mychajłę.     Piękne zabytki nie trafiły jednak na Ukrainę, ale do gminnego garażu w Lutowiskach, gdzie leżą już wiele lat. Zgoda na ich wywiezienie może nastąpić na zasadzie wzajemności. Jednak Ukraina wciąż nie ustosunkowała się do kwestii wymiany i sprawa dzwonów z Lutowisk pozostaje nierozwiązana.
Cmentarz Grecko-katolicki W sąsiedztwie miejsca, gdzie stała ostatnia lutowiska cerkiew, można zobaczyć założony na przełomie XVIII i XIX wieku cmentarz grecko-katolicki. Do II wojny światowej wykorzystywany przez katolików obydwu obrządków, a obecnie tylko przez grekokatolików. Zachowało się tu kilkanaście nagrobków z inskrypcjami polskimi i ukraińskimi.Dwa najstarsze nagrobki pochodzą z lat sześćdziesiątych XIX w.