Позначки


Джерело: http://celt.at.ua
Кельтська спадщина в Середній і Північній Європі

У Середній Європі кордони Римської імперії ще до рубежу літочислення виявилися в самих берегів Дунаю. Області на південь від Дунаю до його північно-південного плину стали римськими провінціями, як Реция і Норік, так і обидві Паннонії, Верхня і Нижня. Римляни підірвали могутність даків, а місцями просунули свій кордон на північ від Дунаю. На південь від Дунаю розцвіла нове життя, вплив якої просочувалося і в південну Моравію і до Словаччини, тому що обидві ці країни стали безпосередніми сусідами Римської імперії.

Римське панування скоро сперлася на систему військових фортець і міст з гарнізонами легіонерів при Дунаї, вінд-Боні-Відні, в Карнунті (СагпіпШт), на сучасній австрійській території проти словацького Девина, в Скарбанціі-Шопроні у Нізедерского озера і Аррабоне (нинішній Раб-Дьйор ), в Брігетіі на угорській території проти Комарно і особливо в Аквинк (Аквінкум) у сучасній будапештській області. На деякий час, особливо у 2 столітті, римська влада зміцнилася також північніше в Мушове у Мікулова в Моравії чи в Ступаве в Словаччині; в самий останній час була знайдена римська садиба в Мілановцах у м. Нітра. Відома латинський напис на скелі в Тренчині свідчить про те, що близько 179 р. римська армія проникла в цю частину Словаччини. Неспосредственно по сусідству з сучасною Моравією і Словаччиною виникли два особливо великих центри, Карнунт, через який йшли міжнародні шляхи, і Аквинк з військовим і цивільним містом, у цих місцях кількість населення сягала кількох десятків тисяч. На південному березі Дунаю була побудована римська дорога, вимощена каменем, а повідомлення по Дунаю підтримував римський флот.

Проте залишки кельтських поселень і племінної організації бойїв втрималися в Паннонії безсумнівно протягом всього 1 століття нашої ери, і здається, год го,, civitas Boiorum “існувала ще в 2 столітті. Само і кельтські імена в надгробних написах свідчать, що поряд з іллірійцями кельти становили значну частину тодішнього населення; деякі емблеми на цих надгробних пам’ятниках також говорять про їх кельтського походження. Кельтські впливу помітно позначаються як у виробництві, так і в художніх ремеслах.

Мал. 1. Кераміка другої половини першого сторіччя до н.е. 1 Льготіце у г.Насавркі (Хрудім). Ч 2. Кобили у Турнова, могили з тілоспаленням КОБИЛЬСЬКИЙ типу. Висота 20,4 см. Музей в м. Пардубіце і Національний музей у Празі.

У середині останнього століття до н. е.. у важкому становищі опинилися також залишки чеських кельтів. З півночі їх вже довгий час сильно тіснили германці, а невеликі німецькі групи вже міцно влаштувалися в країні не тільки там, де Ельба переходить чеську кордон, але і в області м. Чеська Липа (Естржебі) та між містами Турнов і Чеський Дуб (КОБИЛЬСЬКИЙ група поховань з тілоспаленням). Кельти спішно зводили оппідум в південній частині країни, але це не могло вже вплинути на перебіг подій. Приблизно в 10-8 рр.. до н. е.. німецькі дружини розтеклися по всій країні, викликали падіння залишилися кельтських твердинь і незабаром на чолі з Маробудом і плем’ям наркоманів утворили нову політичну силу. Не виключено, що Маробуд влаштувався в одному із захоплених кельтських оппідум. Можна припускати, що в Чехії оппідум ще жили певний час і за нової, німецької влади, на початку нашої ери, головним чином там, де ще працювали деякі кельтські майстерні.

Кельтське могутність у нашій країні впало, в Чехії, по всій вірогідності, раніше, ніж в Моравії, а влада бойїв в Паннонії була вже за п’ятдесят років до цього зломлена напором да-ков. Однак не можна забувати про те, що спадщина кельтів між тим зробилося міцним надбанням культури Середньої і Північної Європи і послужило базою подальшого розвитку. Культура самих германців, які прискорили падіння влади кельтів в Чехії, а пізніше і в Моравії, була вже сильно кельтізірованной культурою. Ще в 2 столітті вони перейняли з кельтської середовища багато технічних навичок у виробництві, у виготовленні прикрас (особливо фібул) і кераміки. Іноді дуже важко відрізнити, що є в матеріальній культурі германців їх власною творчістю, а що виникло під кельтським впливом. Так само і в пізній римський час ще явно позначається кельтське минуле країни, її кельтське спадщина, а можливо, й існування деяких дрібних кельтських груп. Виробництво кераміки на гончарному колі припинилося, але кераміка, виготовлена ручним способом, і на початку нової ери за своїми формами, окремих елементів і способу виробництва, нагадує в Чехії і Моравії кельтські зразки. Виробництво прикрас і особливо фібул в усьому дунайському басейні виходить з позднелатенскіх форм, у художніх ажурних і інших роботах постійно використовуються мотиви кельтської орнаментики. Цілі набори кельтських залізних знарядь та інструментів, сільськогосподарських і ремісничих, використовувалися у всій Центральній Європі і майже без змін збереглися до розквіту середньовіччя. Технічні та технологічні досягнення кельтів пустили дуже глибоке коріння. Кельтські племена пішли зі сцени як політичний чинник, але їх спадщина зробилося основою подальшого розвитку й переживало в наступні епохи моменти відомого відродження. Спільним надбанням залишилися також багато назв, особливо деяких річок і височин. Кельтського походження, мабуть, назви Лаби, Огрже, Ізер, а можливо і Мже, а також деяких річок в Словаччині; кельтське походження приписується старих назв середньоєвропейських височин, герцинської лісі (дубовий “ліс), Судетської горах (гори” диких кабанів ” ?) і Габрете, древньому назвою нашої Шумави. Так само і багато імен “міст”, що наводяться у 2 столітті олександрійським ученим Клавдієм Птолемеєм, цілком ймовірно, походять від старих кельтських торгових центрів в Середній Європі.

Кельтське вплив і латенская культура проникли не тільки на польську територію на північ від Карпат і надали там сильний вплив на подальший розвиток, але і на північний схід, на територію сучасної України. У Закарпаття-кельтські поселення виявлені в районі м. Мукачеве, ще далі на Україні проникло сильний культурний вплив і торговельні зв’язки, сліди яких ми знаходимо в культурах на рубежі літочислення, наприклад, у північному Причорномор’ї і в зару-Бінецький культурі Подніпров’я. Найбільш яскраво цей вплив відображається у виробництві фібул, які виходять з кельтських зразків.

Таке ж становище було і в Північній Європі. Ще в ранньо латенської час різні кельтські вироби потрапили до Данії і в південну Скандинавію, наприклад деякі прикраси, особливо фібули, художньо виконані культові казанки, культові колісниці з багатою окуттям. Ці кельтські імпортні товари дозволяють археології розробити більш точну хронологію розвитку Північної Європи і простежити елементи кельтської культури і в більш пізній час. Коли під 2 -3 століттях у гальскої-римської середовищі настав період відомого кельтського відродження, носієм якого були, головним чином, народні маси, плодами цього відродження скористався і північ Європи. Окремі елементи кельтського походження проявляються потім у 7-10 століттях в деталях прикрас осеберской тури, в еллінгском стилі і в інших роботах; звичайно, виключно цими елементами художнє творчестно не вичерпується, це лише релікти і відгомони, видозмінені і доповнені в наступні епохи.

Значення кельтів для європейської цивілізації не має аналогії в найдавнішої історії Європи. У стародавній час їм належить заслуга зближення “варварської” Європи з джерелами розвиненою південної культури і цивілізації народжуваного античного світу. Пізніше кельти використовували свої організаторські здібності, свої технічні досягнення і зміст художніх творів і створили ту економічну і торговельну базу, основні риси якої наклали свою печатку на середовище в цілому. Вони збагатили європейську цивілізацію більш досконалими виробничими методами та процесами, ввели велику спеціалізацію виробництва і тим самим створили передумови для подальшого розвитку в середні століття. Вони завершили в Середній Європі найдавніше розвиток цивілізації. Пізніше вони втратили свої політичні та економічні позиції, але кельтські традиції з чарівними відгомонами в дрібних художніх творах та їх таємничим світом героїчних подвигів, легенд і оповідей, так завзято кореняться особливо на заході, стали багатющою скарбницею європейської культури, з якої черпали її видатні представники. Сучасний світ часто навіть не усвідомлює цього.