Позначки


Бистре – село у Чорній гміні Бещадського повіту Кросненського воєводства Польщі. Засноване у кінці першої половини XVI століття. Перша згадка про село датується 1552 роком. Православна церкова Святого архангела Михаїла була побудована у 1902 році на місті попередньої. Після 1951 року вона залишилась без догляду і тому поволі руйнується.

Najstarsza wzmianka o istnieniu popostwa w Bystrem, a co za tym idzie i cerkwi, pochodzi z 1607 roku. W 1681 r. zbudowano kolejną świątynię, a popostwo uposażone było 1 łanem ziemi. Obecną cerkiew pw. św. Michała Archanioła wzniesiono (w miejscu poprzedniej) w latach 1901-1902 w narodowym stylu ukraińskim. 

Świątynia jest orientowana, drewniana, trójdzielna o konstrukcji zrębowej. Do pre- zbiterium zamkniętego – podobnie jak boczne nawy – trójbocznie przylegają dwie zakrystie. Babiniec na rzucie kwadratu obiega nadwieszony chór wpuszczony w nawy poprzeczne. Całość na osi wzdłużnej przykryta jest trzema sferycznymi kopułami, a na- wy boczne stropami. Kopuły i dachy wielopołaciowe nad ramionami transeptu pobite są blachą. Blacha pokrywa także kryty pierwotnie gontem wydatny daszek okapowy. Każda część świątyni zwieńczona jest wieżyczkami z pozornymi latarniami, cebulkami i kuty- mi krzyżami. Przed głównym wejściem szeroki stopień schodów tworzy płyta nagrobna prawdopodobnie  z 1743 r. ze słabo widocznym tekstem pisanym cyrylicą. 

W 1927 roku odnowiono w cerkwi ikonostas i prezbiterium. Murowaną, dwu- kondygnacyjną dzwonnicę bramową wybudowano obok świątyni w 1939 r. W 1951 roku obiekt podobnie jak w Michniowcu i Lipiu został pozostawiony z pełnym wyposażeniem wnętrza.  czytaj dalej->

Inskrypcja tablicy nagrobnej oraz rzut konstrukcji świątyni 

Świątynia           Bystre 

CERKIEW PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W BYSTREM