Позначки


Частина 4. Самбір, 1934.
http://elib.nplu.org/view.html?id=229
Зміст:
Др. Володимир Кобільник. Загальні завваги про кости людини при археологічних розкопах
– 1
Др. Володимир Кобільник. З археології Бойківщини. IV виказ памяток – 11
о. Роман Лукань. Ч. С. В. В. Прізвища й назви: Бойкевич, Бойки, Бойків, Бойківці, Бойко etc. – 12
Др. Михайло Скорик. Бойківські писанки – 20
Miscellanea – 29
Новинки – 35
о. Юрій Кміт. Словник бойківського говору. Часть II, таблиці I-VI.

Частина 5. Самбір, 1935.
http://elib.nplu.org/view.html?id=240
Зміст:
Маркіян Смишко. Вістря на спис із рунічним написом з Розвадова – 1
Др. Володимир Кобільник. З археології Бойківщини – 14
Ян Фальковскі. Село Волосате, ліського повіту – 14
Др. Іван Максимчук. Домашня й кухонна посудина в Старім Самборі – 28
о. Роман Лукань. Ч. С. В. В. Бойківські прізвища й назви – 32
о. Юрій Кміт. Народні “пацьірьи” – 36
Мгр. Ярослав Рудницький (Львів). Кульчичі чи Кільчичі? – 38
Др. Михайло Скорик. Походження назви міста Самбора – 40
Miscellanea – 50
Новинки – 52
о. Юрій Кміт. Словник бойківського говору. Часть III, таблиці I-IX.

Частина 6. Самбір, 1935.
http://elib.nplu.org/view.html?id=233
Зміст:
о. Юрій Кміт. Ще про Волосатий – 1
Мгр. Ярослав Рудницький. До бойківсько-наддрістрянської мовної межи – 9
Зинич Михайло. Похоронні звичаї в сели Жукотин в турчанському повіті – 14
Др. Іван Максимчук. Домашній виріб соломяних капелюхів в Долішнім Біличі – 19
Др. Володимир Кобільник. З археології Бойківщини – 21
Miscellanea – 22
Новинки – 29
о. Юрій Кміт. Словник бойківського говору. Часть IV.

Частина 7. Самбір, 1936.
http://elib.nplu.org/view.html?id=239
Зміст:
Ярослав Пастернак. Шнурова могила в Кульчицях – 1
Др. Володимир Кобільник. З археології Бойківщини – 4
Мгр. Ярослав Рудницький. З фонетики бойківського говору – 6
о. Роман Лукань. Ч. С. В. В. Дрогобицькі українці в краківськім університеті в XV і XVI віках – 10
Др. Франц Коковський. Бойківські назвища – 11
Ян Фальковскі. З етнографічної збірки музею “Бойківщина” – 12
Др. Володимир Кобільник. Матеріяльна культура села Жукотин, турчанського повіту – 15
Miscellanea – 67
Рецензії – 69
Новинки – 72
о. Юрій Кміт. Словник бойківського говору. Часть V.

Частина 8. Самбір, 1936.
http://elib.nplu.org/view.html?id=238
Зміст:
Др. Кобільник Володимир. Знаки на днах посудин княжої доби зі Ступниці пов. Самбір – 1
о. Юрій Кміт. Впливи бойківського говору в проповідях о. А. Полянського – 12
Др. Володимир Кобільник. Матеріяльна культура села Жукотин, турчанського повіту. Ч. II – 15
Др. Ян Фальковскі. З етнографічної збірки музею “Бойківщина” – 71
Miscellanea – 74
Рецензії – 76
Новинки – 81
о. Юрій Кміт. Словник бойківського говору. Часть VI.

Частина 9. Самбір, 1937.
http://elib.nplu.org/view.html?id=237
Зміст:
Др. Кобільник Володимир. Історія самбірської церкви Р. Пр. Д. М. – 1
Др. Евген Грицак. Топографічні назви с.Сушиці Рикової у Старосамбірщині – 61
Др. Володимир Кобільник. З археології Бойківщини – 75
Др. Володимир Кобільник. Матеріяльна культура села Жукотин, турчанського повіту. Ч. III – 86
Ян Фальковскі. З бойківсько-гуцульського пограниччя. Начерк етнічного розміщення – 116
Іван Близнак. Зелено-святочний звичай у бойківській місцевині – Штуківець – 120
Михайло Зинич. Звичай та вірування на Андрія в с. Жукотин пов. Турка – 122
Новинки – 125
Звіт з діяльності товариства й музею “Бойківщина” в Самборі за 1936 рік – 125
Рецензії – 128
о. Юрій Кміт. Словник бойківського говору. Часть VII.

Частина 11. Самбір, 1939.
http://elib.nplu.org/view.html?id=234
Зміст:
Др. Данило Стахура (посмертна згадка) – 1
Від редакції – 3
Др. Іван Максимчук. Деякі інституції звичаєвого права в Старосамбірщині – 5-86
Хроніка – 87
Рецензії – 88
о. Юрій Кміт. Словник бойківського говору. Часть VIII, IX.