Позначки


book1http://www.litopysupa.com/

Видавництво “Літопис УПА” заснували в 1973 році колишні вояки УПА. Це спільне видання Об’єднання колишніх вояків УПА США і Канади й Товариств колишніх вояків УПА ім. ґен. Тараса Чупринки в США та Канаді. Від початку заснування видавництва в 2012 р. появиться 100-й том у чотирьох серіях, у яких публікуються документи і матеріали з історії ОУН та УПА. Кожний том або група томів Літопису присвячені окремим темам. Томи появляються не періодично, а в залежності від підготовки й опрацювання наступних. Перша серія – Основна – налічує 51 том. Друга, Нова серія (започаткована в 1995 р.) нараховує 18 томів. Вона виходить під ґрифом не лише Літопису УПА, але й Інституту української археоґрафії ім. М. С. Грушевського НАН України, Державного комітету архівів України та Галузевого державного архіву СБУ. Третя серія “Бібліотека” (заснована у 2000 р.) видає дослідження та спогади. У серії вийшло 11 томів, ще декілька готуються до друку. Для популяризації визвольної боротьби започатковано четверту серію “Події і Люди”, в якій опубліковано 17 книг та планується видавати інші дослідження. Окрім паперової версії, усі томи виходять на дисках у вигляді електронних книг. Додатково видавництво “Літопис УПА” було співвидавцем 1-го тому “Повстанські Могили” разом з Українським Архівом (Варшава, Польща) та ілюстрованого видання “Листівки УПА” спільно з видавництвом “Дуліби” (Київ, Україна). Додатково, щорічно від 2004 р., Літопис УПА видає ілюстровані настінні календарі, присвячені УПА та збройному підпіллю ОУН, а в 2009 р. у 100-ліття з дня народження Степана Бандери вийшло ще одне спеціяльне ювілейне видання. За роки існування Видавництва головами були Модест Ріпецький, Лев Футала, Юліян Котляр та Мирон Лущак; відповідальними редакторами – Євген Штендера та Петро Й. Потічний; головними адміністраторами – Михайло Федак та Микола Кулик. У 1992 р. було створено спільне підприємство “Літопис УПА” у м. Львові, яке згодом було реорганізоване в Товариство з обмеженою відповідальністю (ТзОВ). Воно займається підготовкою, кольпортажем і поширенням Літопису УПА в Україні та за її межами. На даний час його очолює генеральний директор Ігор Гомзяк. Видавництво “Літопис УПА” зробило за свою історію чимало. Зібрано багато документів і матеріалів, які становлять інтерес як для дослідників, так і для ширшого кола читачів. Опубліковані томи виходять завдяки фундаторам, меценатам і поодиноким жертводавцям. Ці книги безкоштовно розсилаються по бібліотеках як України, так і цілого світу. Колектив Літопису УПА працює безкоштовно на громадських засадах і оплачує тільки друкарські роботи. Цей факт допомагає зрозуміти, чому групі колишніх вояків УПА та їх симпатиків вдаєть­ся забезпечити постійний ріст Видавництва й продовження цієї важливої праці – підготовки наступних видань. * * * Найбільшими Добродіями – Фундаторами видавництва “Літопис УПА” стали: Музейна Фундація ім. Романа Дубиняка (Англія), Володимир Макар (Канада), Теодор Беш (Канада) та Борис Галаган-“Ярко” (США). Їм, а також усім іншим поодиноким Фундаторам і жертводавцям, належиться особлива подяка та визнання.

Літопис УПА – це серійне книжкове видання. Його завдання – опублікувати, з дотриманням джерельної точности, документи й матеріями до історії УПА, а також стимулювати й видавати праці про діяльність УПА та історію України того періоду взагалі. Кожний том або група томів Літопису присвячені окремим темам і мають назву. Частина томів охоплює історію УПА за певний період на більших територіях, як, наприклад, на Волині, в Галичині, на українських землях під Польщею тощо. Кожна з цих територій може мати два-три, а то й більше томів. Додаткова серія книжок буде присвячена загальним темам, або збірникам спогадів, праць, або може бути книжкою одного автора на якусь тему.

Збірники появляються не періодично, а в залежності від підготовки й опрацювання наступного тому. Нумерація книжок Літопису може йти інакше, ніж за оголошеним територіяльним планом чи хронологією подій. Документи передруковуються з дотриманням джерельної точности, зі збереженням загальної форми оригіналу. Конечні виправлення чи відтворення пошкоджених місць відзначаються квадратними дужками або – де потрібно – ояснені в примітках. Так само відзначаються додані редакцією слова, пояснення чи заголовки в тексті. Інші підпільні матеріяли – мемуари, меморандуми, публіцистика тощо – ередруковуються без пропусків, проте мовні й правописні виправлення детально не відзначаються, хіба в особливих випадках. Як правило, передруки беруться з оригіналів, але при відсутності оригіналу до уваги береться найвірогідніша копія чи передрук. В усіх випадках точно подається джерело, а у випадку передрукованих архівних матеріалів – теж місце збереження даного матеріялу. Кожний том має довідник осіб та місцевостей і словник неясних слів, скорочень та маловживаних чи незрозумілих слів.

Видавничий комітет “Літопису УПА”:
М. Бохно, І. Василевський-Путко, І. Гомзяк, Параска Грицай, О. Дольницький, О. Жигар, Б. Ковалик, М. Ковальчин, М. Кошик, М. Кулик, Р. Кулик, Катерина Лялюк, М. Лущак, П. Мицак, Е. Нагірна-Зінько, М. Пискір, А. Потічний, П. Потічний, М. Рошецький, І. Росіл, Наталя Солтис, і. Терефенко, Ярослава Філь, O. Цилюпа, С. Шпак, Є. Штендера.
Адміністрація:М. Кулик, Р. Кулик, Е. Нагірна-Зінько, Н. Солтис
Адміністрація в Україні:І. Гомзяк, Б. Столяр
Контактна інформація
Канада:
LITOPYS U.P.A.
P.O. Box 97, Station “C”
Toronto, Ontario, M6J 3M7, Canada
E-mail:
 mykola.kulyk@litopysupa.com
Україна:
“Літопис УПА”
пл. Міцкевича, 6/7
79000, Львів, Україна
Тел./факс: (032) 272-40-64
E-mail:
 litopys@bs.lviv.ua