Позначки


Кривицька фундація історичних та етнографчних студій.
 
Київ-Криве над Сяном. Лютий 2013.
 
Імена чоловіків серед мешканців Кривого над Сяном з метрик в роках 1786-1790, 1831-1836.

 

У таблиці № 1 наведено чоловічі імена, що трапляються нам серед мешканців Кривого над Сяном в роках 1785-1790, 1831-1836.
У квадратних дужках наведено кількість разів написання імені у певний спосіб.
Наприклад, запис “Andreas [4]” означає, що написання імені Андрій як Andreas стрічається 4 рази
у описуваний тут період 1786-1790, 1831-1836. 

Таблиця №1

№ з/п

Ім’я  кириличним українським

письмом

Ім’я латинським письмом

Різновиди написання у метриках

1 Адальбертус Adalbertus Adalbertus[1] Zwolinski
2 Андрій Andrij Andreas[4], Andrey[16], Andrej[1], Andryi[5], Andriy[1], Andrzey[1]
3 Василь Vasyl Bazylius[6], Basilius[1], Basilii[2] Wasyl[31]
4 Георгій

(те саме що Юрко)

Georgii Georgii[1]
5 Гиацинт Hyacenthi-os;-us Hiacintus[1], Hyacenthius[1]
6 Гнат, Ігнатій Hnat, Ihnatii Hnat[3], Ihnat[1], Ihnaty[1], Ignatii[2]
7 Гриць[ко]

(те саме що Григір, Григорій)

Hryc, Hrycko Gregorius[6], Gregorii[1], Hryc[29], Hrycko1,
8 Данко, Данило Danko, Danylo Daniel[1], Danko[1],
9 Демко, Дементій Demko, Dementhii Deminii[1], Demko[1],
10 Дмитер, Димитр, Митро Dmyter, Dymytr, Mytro Dmyter[2]
11 Іван Ivan Iwan[41], Jan[6], Joan[11], Joanis[1], Joanes[1], Joannes[5], Joann[1], Joanni[2], Joannis[3]
12 Ілько Ilko Elias[5], Ilko[11]
13 Йосеф Josef Jusko[1], Juzef[2]
14 Лесьо Lesio Lesio[2]
15 Леон, Леонтій Leon, Leonthii Leonti[2]
16 Лука, Луцьо Luka, Lucio Lucus[1], Luco[1]
17 Лукаш Lukasz Lukasz[3]
18 Мацько, Матей Macko, Mathei Mathii[1], Macko[1]
19 Миколай Mykolaj Mikolaj[1]
20 Михайло Mychajlo Mychaylo[8], Mychajlo[3], Myčhailo[1], Mychail[2], Mychailo[1], Michajlo[2], Michaylo[1], Michalo[1], Michal[11], Michael[3]
21 Олекса Oleksa, Olexa Alexius[2], Alexy[1]
22 Олександр Oleksandr Alexander[1]
23 Павло Pavlo Pawlo[3]
24 Петро Petro Petrus[2], Petro[3]
25 Семко Semko Semko[6]
26 Станислав Stanyslav Stanislaw[2]
27 Стефан Stefan Stefan[29], Stefanus[1], Sczefan[1]
28 Тацьо, Тацин Tacio, Tacyn Tacyn[1]
29 Тимко, Тимотій, Тимофій Tymko, Tymothii, Tymophii Thimoteus[1]
30 Федьо Fedio Theodorus[4], Theodori[1], Teodorus[3], Fedor[8], Fedio[4]
31 Фелікс [Лонжинський] Felix Felix[1] Łążynski
32 Шимон, Симон Szymon Szymon[1] Szewc
33 Юрко (те саме що Георгій) Jurko Jurko[10]
34 Яцко (те саме що Яків) Jacko Jacobus[3], Jacobi[1], Jacko[21]
У таблиці № 2 показано скільки разів яке з імен згадано у метриках Кривого над Сяном за роки 1786-1790, 1831-1836.
На першому місці у тодішньому Кривому було ім’я Іван, згадано 71 раз.
Далі йдуть імена Василь та Грицько, котрі згадано відповідно 40 та 37 разів.
На четвертому місці – Михайло, 33 рази згадано.
На п’ятому – Стефан, 31 раз згадано.
На шостому місці – Андрій, 28 разів згадано.
На сьомому місці – Яцко (Яків), згадано 25 разів.
На восьмому місці – Федьо, згадано 20 разів.
На дев’ятому місці – Ілько, згадано 16 разів.
10 разів згадано ім’я Юрко.
7 разів – ім’я Гнат.
6 разів- ім’я Семко.
5 разів- ім’я Петро.
По 3 рази – згадано імена Лукаш, Олекса, Павло.
По 2 рази згадано імена Гиацинт, Данко, Демко, Димитр, Йосеф, Леон, Лесьо, Мацько і Станислав.
По 1 разу згадано імена Адальбертус, Георгій, Миколай, Олександр, Тацин, Тимко, Фелікс (Лонжинський, власник двору1830-1840-х роках. Помер між 1842-1852 роками. МОжливо похований у Кривім)  і Шимон.
Таблиця №2

№ з/п

Ім’я

кириличним

письмом

Ім’я

латинським письмом

Разом згадано разів

Згадано разів в роках

1786-1790

Згадано разів

в роках

1831-1836

1 Іван Ivan

71

38

33

2 Василь Vasyl

40

12

28

3 Гриць[ко] Hryc, Hrycko

37

17

20

4 Михайло Mychajlo

33

18

15

5 Стефан Stefan

31

19

12

6 Андрій Andrij

28

13

15

7 Яцко, Яків Jacko, Jakiv

25

13

12

8 Федьо Fedio

20

9

11

9 Ілько Ilko

16

11

5

10 Юрко (Георгій) Jurko

10

3

7

11 Гнат, Ігнатій Hnat, Ihnatii

7

5

2

12 Семко Semko

6

2

4

13 Петро Petro

5

2

3

15 Лукаш Lukasz

3

1

2

16 Олекса Oleksa, Olexa

3

1

2

17 Павло Pavlo

3

3

0

18 Гиацинт Hyacenthi-os;-us

2

0

2

19 Данко, Данило Danko, Danylo

2

0

2

20 Демко, Дементій Demko, Dementhii

2

0

2

21 Дмитер, Димитр, Митро Dmyter, Dymytr, Mytro

2

0

2

22 Йосеф Josef

2

2

0

23 Леон, Леонтій Leon, Leonthii

2

2

0

24 Лесьо Lesio

2

1

 1

25 Лука, Луцьо Luka, Lucio

2

0

2

26 Мацько, Матей Macko, Mathei

2

1

1

27 Станислав Stanyslav

2

0

2

28 Адальбертус Adalbertus

1

0

1

29 Георгій Georgii

1

0

1

30 Миколай Mykolaj

1

0

1

31 Олександр Oleksandr

1

0

1

32 Тацьо, Тацин Tacio, Tacyn

1

0

1

33 Тимко, Тимотій Tymko, Tymothii,

1

0

1

34 Фелікс Felix

1

0

1

35 Шимон, Симон Szymon

1

0

1