Позначки


Активное изображение

http://www.etnolog.org.ua/

Бача Юрій, Ковач Андрій, Штець Микола. Чому, коли і як? Запитання й відповіді з історії та культури русинів-українців (Чехо)Словаччини / Вид. 4-те, доповн. Підготував Юрій Бача. – К., 2013. – 114 с.

ISBN 978-966-02-6843-2

Книжка є четвертим, доповненим, виданням, у якому у формі запитань і відповідей пояснюються найважливіші й найактуальніші питання минулого й сучасного життя русинів-українців у (Чехо)Словаччині. Життя це маловідоме, і результати його досліджень нечасто публікуються в популярних виданнях. Книжка коротко й доступно розповідає «про наше минуле, про те – хто ми є, коли переселилися за Карпати наші предки, як вони жили, що доброго вони створили за тисячі років свого життя, як вони говорили, в яких вірили богів, яких співали пісень, хто були їх найвидатніші представники».

Перше видання побачило світ 1967 року в Чехословаччині, друге (1992) і третє (2008) – в Україні, з певними доповненнями.

Для науковців і широкого кола читачів.

Завантажити