Позначки


“Діячі Науки і Культури Лемківщини”. Іван Красовський

Джерело:
http://lemko.org/history/krasovskiy/diyache/index.html

 

Діячі Науки і Культури Лемківщини

Лемківщина — географічно-етнографічна назва західнокарпатського краю, що розташований між ріками Боржавою і Сяном на сході та Попрадом і Дунайцем на заході, займаючи гірську частину південно-східної Польщі та гірську смугу північно-східної Словаччини. Край цей від незапам’ятних часів замешкували працелюбні, талановиті лемки (назва етнографічна, походить від вживаної ними мовної частки «лем» замість лише, тільки) — найбільш західна гілка українського народу.
І хоч протягом довгих історичних сторіч панівні класи (як польські, так і угорські) всіляко гальмували розвиток науки і культури в середовищі лемків, все ж серед наших західних горян виростали і діяли дуже талановиті люди, які робили великий внесок у науку і культуру не лише у межах рідного народу, а й усього слов’янського світу. Прикладом цього є відомі вихідці з Лемківщини Дмитро Бортнянський — композитор і співак, Йосиф Ярина і Михайло Балудянський — вчені, Олександр Духнович, Олександр Павлович, Володимир Хиляк — письменники, кардинал Сильвестр Сембратович і багато інших, які принесли неабияку славу рідним Бескидам.
Друга світова війна спричинила лемкам незабутню історичну трагедію. У 1944—1947 рр. їх було насильно позбавлено прадідівських земель і розселено по всій Україні та на північно-західних землях Польщі. Північна (галицька) частина Лемківщини припинила на деякий час своє існування як етнографічна зона.
У новому оточенні вигнанцям важко було думати про власну історію, вивчати її, належно відзначати ті чи інші історичні події, традиції. Тому молоді покоління майже сповна призабули імена славних предків, які несли в народ світло правди і науки. А сусіди, що теж не вивчали історичного минулого лемків, недовірливо відзначали: «Лемки не можуть похвалитися своїми визначними особистостями, бо їх там не було…» І справді, вихідці з Лемківщини могли назвати хіба лиш Хиляка, Духновича, Павловича, Сембратовича.
Щоби якось ліквідувати цю «білу пляму» в історії лемків, сприяти відродженню кращих традицій колишніх мешканців Західних Карпат, правління Фундації дослідження Лемківщини у Львові вирішило підготувати і видати довідник «Діячі науки і культури Лемківщини».
Спочатку здалося, що, мабуть, у нього не ввійде і ста заслужених осіб. Але картотека з їх прізвищами невпинно зростала, постійно ми відкривали все нові й нові імена. Щоби, як кажуть, поставити всі крапки над «і», було вирішено обмежити число поданих у «Довіднику» науково-культурних діячів обох схилів Лемківщини до 250, а надалі продовжити роботу над картотекою з метою доповнення можливого другого видання або ж підготовки другого тому «Довідника».
Крім діячів науки і культури — вихідців з Лемківщини — окремі розділи присвячено польським, словацьким, чеським дослідникам Лемківщини, а також східно- і західноукраїнським ученим, письменникам, які зробили помітний внесок у розвиток науки і культури лемків.
Хочемо повідомити читачів, що для кращої орієнтації про представників інших народів ми подаємо їх за національними ознаками, наприклад, — польський етнограф, чеський історик. Також українських учених з-поза Лемківщини подаємо як «український учений». Що стосується лемків, то ми оминули поняття їх національної приналежності. І не тому, що, можливо, сумніваємося у приналежності лемків до українського народу. Щоправда, деякі лемки трактують себе лише «лемками», інші «русинами» або українцями. Ми це питання залишаємо на розгляд самим лемкам, і не вважаємо, що допустили якусь свідому чи несвідому неточність або необ’єктивність. Задля істини подаємо представників різних релігійних конфесій, а також культурних діячів, учених різних суспільно-політичних поглядів.
Довідник «Діячі науки і культури Лемківщини» складають такі розділи:

І. Історія і етнографія;
ІІ. Мистецтво (живопис, скульптура, різьба по дереву і каменю, музика і співоче мистецтво);
ІІІ. Церква, культура;
IV. Література;
V. Педагогіка, інші науки;
VI. Українські вчені і культурні про Лемківщину;
VІІ. Польські і чеські вчені про Лемківщину;

На початку кожного розділу подано коротке пояснення, що полегшить орієнтацію читача. Персонажі розділів подаються у хронологічному порядку, що дасть змогу простежити за розвитком тієї чи іншої галузі науки, культури. Щоби мати змогу швидко зорієнтуватися про місце конкретної особи (в книжці), у кінці довідника надруковано алфавітний список всіх діячів науки і культури з посиланням на відповідні сторінки довідника. Для можливого глибшого вивчення наукової та громадської діяльності поданих осіб складено бібліографію окремих статей, присвячених діячам науки і культури.
Редколегія і автор просять надсилати на адресу Фундації дослідження Лемківщини зауваження, доповнення. Це дасть нам змогу і надалі активно працювати над продовженням «Довідника».
Довідник допоможе лемкам, розсіяним по всій планеті, та їх сусідам краще зрозуміти ту істину, що вихідці Західних Карпат мають чим похвалитися перед світом.
Автор

**********************

 

БІБЛІОГРАФІЯ

 

 1. Астряб М. Несколько слов о лемковской беседе. Учитель, 1871, 43—51.
 2. Байцура Т. Иван Семенович Орлай. Жизнь и деятельность. Братислава-Пряшев, 1977.
 3. Богдан-Ігор Антонич. Показчик друкованих праць та автографів. Львів, Бібліотека АН України, 1989 (уклали Т. Кульчицька і Н. Грайцер).
 4. Величко О. Невтомний дослідник історії та культури лемків (І. Красовський). Лемківський календар на 1997 р. Львів, 1997.
 5. Венгринович Т. Заслужений дослідник Лемківщини (Р. Рейнфусс). Український календар на 1969 р., Варшава, 1969.
 6. Видатний дослідник фольклору лемків (І. Верхратський). Лемківський календар на 1996 р. Львів, 1996.
 7. Гапак С. Народний художник Дизидерій Милий. Дукля, Пряшів, 1971, 4.
 8. Гарабінова Г. Про життя і творчість Павла Марковича. Дружно вперед, Пряшів, 1977, 9.
 9. Герета І., Черешньовський О. Етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі. Нарис-путівник. Львів, 1971.
 10. Гец Л. Успіх різьбяра Григорія Пецуха. Наша культура, Варшава (далі НК), 1962, 11.
 11. Гіряк М. Відбиття народної культури у творчості Федора Лазорика, Дукля, 1976, 2.
 12. Головин Р. П. Красовський Іван. Українська Літературна Енциклопедія, Київ, 1995, т. ІІІ, с. 50.
 13. Ґоч Ф. Слово про Федора Федака. Наше слово. Варшава (далі НС), 1970, 38.
 14. Гошовський В. Листування І. Панькевича з Ф. Колессою. Науковий збірник Музею Української Культури у Свиднику (далі Зб. МУК), 1969, т. IV, кн. 1.
 15. Данилюк А. Приклад виняткової працездатності (про І. Красовського). НС, 1993, 10 жовтня.
 16. Деркач І. Модест Менцінський. Львів, 1969.
 17. Деркач М. Францішек Ржегорж. Літературна газета. Київ, 1954, 5 жовтня.
 18. Дешко А. Юрій Ставровський (Попрадов) як дослідник говорів та етнографії Пряшівщини. Будапешт, 1971.
 19. Дзвінка М. Народний поет Я. Дудра. Український календар на 1971 рік. Варшава, 1971.
 20. Дзвінка М. Ярослав Полянський. Там же, 1971.
 21. Дзіндзьо М. Іван Русенко — народний поет Лемківщини. НС, 1990, 4 березня.
 22. Дзіндзьо Михайло. Лемківський календар на 1995 рік. Львів, 1995.
 23. Дзядик В. Писателі і учені Лемківщини. НС, 1957, 26.
 24. Желем І. Урожайне повноліття (про І. Красовського). НС, 1987, 6 грудня.
 25. Желем Іван. Лемківський календар на 1995 рік. Львів, 1995.
 26. Заглада Н. Бібліографія праць акад. Володимира Гнатюка. Записки Етнографічного товариства. Київ, 1927.
 27. Зілинський О. До видання збірника творів Б.-І. Антонича. Дукля, 1966, 6.
 28. Зілинський О. Іван Франко — ранній дослідник лемківської пісні. НС, 1973, 35—41.
 29. Іванусів О. Бабині глечики. Торонто, 1995.
 30. Інгульський П. Червоні маки. Нарис про сестер Байко. Ленінська молодь, Львів, 1955, 29.
 31. Камінський В. Угорська Україна в етнографічних працях акад. Володимира Гнатюка. Записки історико-філолог. відділу АН УРСР, К., 1929, кн. 25.
 32. Кобеляк А. Іван Красовський. Бібіліографічний показник праць. Львів, 1997.
 33. Когут П. Великий співець лемківського роду (Дм. Бортнянський). Лемківський календар на 1996 рік. Львів, 1996.
 34. Когут П. Затих карпатський соловей (про Р. Соболевського). Лемківський календар на 1998 рік. Львів, 1998.
 35. Когут П. Церковний та освітній діяч Лемківщини (архієп. Адам). Лемківський календар на 1996 рік. Львів, 1996.
 36. Колянчук О. Пам’яті професора Льва Геца. НК, 1972, 1.
 37. Косарович І. Наукові досліди на Лемківщині. НС, 1963, 33.
 38. Костюк Ю. Основоположник закарпатського музичного фольклору (Ф. Колесса). Дружно вперед, 1971, 7.
 39. Красовський І. Прізвища галицьких лемків у XVIII ст. Львів, 1993.
 40. Красовський І. Михайло Орисик — визначний лемківський різьбяр першої половини ХХ ст. Львів, 1995.
 41. Красовський І. Лемківщина у творчості Івана Франка. НК, 1966, 5.
 42. Красовський І. Іван Вагилевич — дослідник етнографії та фольклору лемків. НК, 1966, 6.
 43. Красовський І. Богдан-Ігор Антонич. Український календар на 1967 рік. Варшава, 1967.
 44. Красовський І. Письменник Франц Коковський. НС, 1967, 26 лютого.
 45. Красовський І. Скульптури Григорія Пецуха. Народна творчість та етнографія (далі НТЕ), К., 1968, 2.
 46. Красовський І. Лемківщина в творчості Я. Головацького. НК, 1968, 6.
 47. Красовський І. І. Нечуй-Левицький на Лемківщині. НС, 1968, 24 листопада.
 48. Красовський І. Про Орисиків, лемківських різьбярів. НС, 1971, 9 травня.
 49. Красовський І. Провідники літературної Лемківщини другої половини ХІХ — першої половини ХХ ст. (В. Хиляк, Г. Гануляк). Укр. календар на 1973 рік. Варшава, 1973.
 50. Красовський І. Оскар Кольберг про Лемківщину. НС, 1975, 27 липня.
 51. Красовський І. Народний різьбяр Осип Величко. НС, 1977, 6 лютого.
 52. Красовський І. Культура і побут лемків у творчості О. Кульчицької. НС, 1977, 11 листопада.
 53. Красовський І. Сестри Байко — народні артистки України. НС, 1979, 27 травня.
 54. Красовський І. Народний різьбяр Василь Шалайда. Дружно вперед, 1982, 3.
 55. Красовський І. Григорій Гануляк. Жовтень, Львів, 1982, 10.
 56. Красовський І. Ювілей митця (про І. Мердака). НС, 1984, 15 січня.
 57. Красовський І. Різьбяр Михайло Орисик. НТЕ, 1985, 4.
 58. Красовський І. Невтомний шукач культурних скарбів (Микола Мушинка). НС, 1986, 16 лютого.
 59. Красовський І. Етнограф і музеєзнавець (Мирослав Сополига). НС, 1986, 23 березня.
 60. Красовський І. Гануляк Григорій. Українська Літературна Енциклопедія, Київ, 1988, т. І., с. 388.
 61. Красовський І. Гриць-Дуда Іван. Там же, с. 494.
 62. Красовський І. Учений і педагог (Павло Чучка). Дружно вперед, 1988, 2.
 63. Красовський І. Ювілей нашої землячки (А. Галчак). НС, 1989, 25 травня.
 64. Красовський І. Поет Володимир Барна. НС, 1989, 13 серпня.
 65. Красовський І. Поет і публіцист (Б.-І. Антонич). У кн. «Весни розспіваної князь». Львів, 1989.
 66. Красовський І. Дудра Яків. Українська Літературна Енциклопедія, Київ, 1990, т. ІІ., с. 122.
 67. Красовський І. Цикл статей «З історії та культури лемків». НС, 1977—1991.
 68. Красовський І. (Підп. І. Дмитрук)Пам’яті Юліана Тарновича. НС, 1993, 4 квітня.
 69. Красовський І. Многих літ ювіляру (В. Хомику). НС, 1993, 6 травня.
 70. Красовський І. Співець краси карпатської (Д. Солинко). Лемківський календар на 1995 рік. Львів, 1995.
 71. Красовський І. Амбіцькі Мирон та Юрій. Енциклопедія «Мистецтво України», Київ, 1995, т. І., с. 54.
 72. Красовський І. Митець із царства фантазії (Никифор Дровняк). Ватра, 2—3 (РП); Лемківщина, 1995, (США); Дзвін, 1995, 5.
 73. Красовський І. Співець долі лемків і бойків (Іван Филипчак). Лемківський календар на 1996 рік. Львів, 1995.
 74. Красовський І. Маляр і патріот (Лев Гец). Там же.
 75. Красовський І. (Без підпису). Пам’яті лемківського композитора (О. Турковського). Там же.
 76. Красовський І. (Без підпису). Визначний лемківський скульптор (М. Черешньовський). Там же.
 77. Красовський І. Заслужений скульптор з Вільки (В. Одрехівський). Там же.
 78. Красовський І. Дослідник і фольклорист (М. Мушинка). Там же.
 79. Красовський І. Латта Василь. Українська Літературна Енциклопедія, Київ, 1995, т. ІІІ., с. 138.
 80. Красовський І. Живий у царстві мистецтва (В. Шалайда). Лемківський календар на 1997 рік. Львів, 1997.
 81. Красовський І. Історичний світогляд О. Торонського. Там же.
 82. Красовський І. Іван Нечуй-Левицький. Лемківський календар на 1998 рік. Львів, 1998.
 83. Красовський І. Іван Франко — дослідник історії і культури лемків. Там же.
 84. Красовський І. Церковний діяч і народний патріот (С. Дзюбина). Там же.
 85. Красовський І. Григорій Пецух. Там же.
 86. Красовський І. Поет Іван Головчак. Там же.
 87. Кривоносюк П. Іван Бірецький. НС, 1970, 20—21.
 88. Крупа М. До річниці мого друга (І. Красовського). НС, 1997, 43, 26 жовтня.
 89. Ксєнжопольська О. Забутий поет Лемківщини. (Б.-І. Антонич). Укр. Календар на 1963 рік. Варшава, 1963.
 90. Курилло Т. Краткая сводка писателей и журналистов на Лемковщине. Сборник галицкой Матици, Львов, 1934, т. VІІІ.
 91. Курилло Т. Лемки — князями церкви. Львів, 1938.
 92. Лапський О. 50 років повернення Петра Трохановського. Лемківський календар на 1997 рік. Львів, 1997.
 93. Левинський А. Лев Гец — маляр і музейник. НС, 1957, 8.
 94. Лесів М. Про народне мистецтво лемків. НС, 1962, 43.
 95. Література чехословацьких українців 1945—1967 рр. Редактор і упорядник О. Зілинський. Пряшів, 1972.
 96. Мадзелян С. Лемківщина в творчості Василя Мадзеляна. Альбом. Упорядник і автор вступної статті І. Красовський. Львів, 1993.
 97. Маковский С. Народное искусство Подкарпатской Руси. Прага, 1925.
 98. Максимович В. Никифор. НС, 1964, 35.
 99. Микитась В. О. В. Духнович. Ужгород, 1959.
 100. Мольнар М. Нотатки про українську літературу в Чехословаччині. НК, 1959, 1—2.
 101. Мушинка М. Володимир Гнатюк — неперевершений дослідник нашого фольклору. Дружно вперед, 1966, 5.
 102. Мушинка М. Василь Петрович Латта. Зб. МУК, 1965, т. І.
 103. Мушинка М. Іван Панькевич — визначний дослідник Лемківщини. НК, 1962, 9.
 104. Мушинка М. Орест Зілинський і Польща. НК, 1977, 4.
 105. Мушинка М. Про життя і творчість Івана Панькевича. Дукля, 1962, 3.
 106. Мушинка М. Тільки з рідним народом. (До 70-ліття І. Красовського). Нове життя, Пряшів, 1997, 41—42.
 107. Мушинка М. Фольклористична діяльність Олександра Павловича. НС, 1978, 52, 1979, 1.
 108. сторожі здоров’я. Нарис про Володимира Масляка. Лемківський календар на 1995 рік. Львів, 1995.
 109. Наливайко Д. «Я русин, гордий цим…» (Українці в західноєвропейських університетах XV—XVII ст.). Наука і суспільство, Київ, 1970, 3.
 110. Одрехівський Роман. Різьбярство Лемківщини, Львів, 1998.
 111. Пажур О. Федір Лазорик. Персональна бібліографія. Дукля, 1970, 5—6.
 112. Паньків В. Лемківські майстри різьби по дереву. Київ, 1953.
 113. Пельц С. Григорій Турковський — професор музики. Лемківські вісті, Торонто, 1973, липень.
 114. Пельц С. Проф. Орест Турковський. Лемківські вісті, 1973, червень.
 115. Петрякова Ф. Никифор. «Декоративное искусство СССР», Москва, 1958, 12.
 116. Пецух Г. Никифор. НС, 1958, 20.
 117. Пецух Г. У львівських друзів. НК, 1966, 4.
 118. Подільчак М. Приносить радість і надію (про А. Гнатишака). Лемківський календар на 1997 рік. Львів, 1997.
 119. Попович В. Григорій Пецух. Філадельфія, 1968.
 120. Ричалка М. О. В. Духнович та наша сучасність. Дукля, 1978, 2.
 121. Різьбяр Михайло Мацієвський. Лемківський календар на 1995 рік.
 122. Роман М. Богдан-Ігор Антонич — поет лемків-українців. Дружно вперед, 1989, 11.
 123. Романович Є. Любитель-фольклорист О. Гижа. Вільне життя, Тернопіль, 1955, 237.
 124. Рудловчак О. До історії вивчення закарпатоукраїнського фольклору і етнографії в ХІХ та на початку ХХ ст. Зб. МУК, Пряшів, 1976, 7.
 125. Рудловчак О. Творчий шлях О. Духновича. Дружно вперед, 1965, 7.
 126. Смереканич Петро. Лемківський календар на 1995 рік. Львів, 1995.
 127. Сополига М. Невтомний дослідник історії та культури лемків. Народний календар на 1987 рік. Пряшів.
 128. Сополига М. Ювілей визначного лемкознавця (І. Красовського). Дружно вперед, 1982, 11.
 129. Стебельська А. Бабині глечики (про І. Іванусів). Торонто, 1995.
 130. Стефанівський П. Родовід Никифора. Никифор — Епіфан Дровняк. НС, 1971, 38.
 131. Сухорський А. Він дереву нове життя дарує (про А. Орисика). Лемківський календар на 1997 рік. Львів, 1997.
 132. Сухорський А. Іван Бердаль. Лемківський календар на 1998 рік. Львів, 1998.
 133. Тихий Б. Збирач пісенних скарбів (О. Гижа). Лемківський календар на 1998 рік. Львів, 1998.
 134. Торонський О. Русини-лемки. Зоря Галицька яко альбум. Львів, 1860.
 135. Трофимук С. Поет весняного похмілля. Слово про Б.-І. Антонича. Жовтень, 1964, 2.
 136. Філь Я. Микола Філь. Мюнхен, 1997.
 137. Чавага К. Енциклопедист Лемківщини (І. Красовський). Життя і слово (Канада), 1985, 20 травня.
 138. Чехович С. З народних глибин. (Про братів Амбіцьких). НС, 1968, 27.
 139. Швягла Я. Славний син зелених Бескидів (Никифор Дровняк). Лемківський календар на 1995 рік. Львів, 1995.
 140. Шлепецький А. Олександр Павлович — народний будитель Закарпаття. Народний календар на 1969 рік. Братислава, 1969.
 141. Шуст Я. Ф. М. Колесса. Київ, вид. «Мистецтво», 1955.
 142. Щерба Г., Яремкевич Р. Володимир Кубійович і Лемківщина. Лемківський календар на 1997 рік. Львів, 1997.
 143. Щерба І. Про моїх земляків з Лемківщини. НС, 1958, 22.
 144. Яворівський В. Визволена сутність дерева (про митця-різьбяра О. Величка). Ленінська молодь, Львів, 1972, 6.