Позначки


“ЕТНОГРАФІЧНІ РАЙОНИ УКРАЇНИ:ДО ІСТОРІОГРАФІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ
 
…У Галичині спеціально етнографічні праці найперше стосувалися локальних районів. Так, “Руское весілє” Й. Лозинського, що вперше вийшло друком у Пере-мишлі в 1835 р., відображало обряд весілля…
Попри значну віддаленість м. Мостиськ і простору між Львовом і Перемишлем від Бойківщини, в діалекті, що його відображають наведені Й. Лозинським ладканки, у вічі впадає густе виступання в іменниках властивого для бойківсько-го діалекту суфікса -ойк.” Більше читайте за посиланням https://www.academia.edu/.